Başa
Dön

KİSG Politikası

  • Emprenye ve ahşap boya sektöründe öncü çalışmalar yapmak.
  • Müşteri odaklı çözüm faaliyetlerinde bulunmak, sürekliliğini sağlamak.
  • Tüm yetkili satıcılarımızı iş ortağımız olarak görmek.
  • Türkiye koşullarına uyumlu dünya standartlarında ürünler sunmak.
  • Kurumsal ve bireysel anlamda sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak.
  • KİSG hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için politikanın bir çerçeve olarak ele alınmasını sağlamak.
  • Tüm HEMEL çalışanlarının sistemin parçası ve uygulayıcısı olmasını sağlamak ve bu çerçevede çalışanlarımızı sürekli eğitmek ve geliştirmek.
  • Yetkili satıcılar ve tedarikçiler ile işbirliği içerisinde, KİSG sisteminin gelişmesinin ve iyileştirilmesinin sürekliliğini sağlamak.
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak, yaralanmalar ve sağlık bozulmalarını önlemek.
  • İnsan ve çevre sağlığına uygun ürünler sunmak.
  • Faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan İSG’ye yönelik riskleri güvence altına almak, sürekli gözden geçirip iyileştirmek.
  • Mevcut yasal ve mevzuat şartları ile üyesi olduğumuz ve olacağımız mesleki kuruluşların şartlarına (İSG Dahil) uygun hareket ederek; dürüstlük ve etik kurallarını her şeyin üstünde tutmak.
  • HEMEL KİSG Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sisteminin uygulanabilir tüm şartlarını sağlayacağını taahhüt etmektedir.
Revizyon Tarihi: 30.01.2018 ve Revizyon No: 21