sadsad x
asdasd
Kişisel Verilere İlişkin Gizlilik Politikası

GİZLİLİK VE 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU POLİTİKAMIZ KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME

GİRİŞ


HEMEL Boya ve Kimya San. A.Ş(Bundan sonra kısaca “HEMEL” olarak anılacak) olarak, hemel.com.tr web sitemizi (Bundan sonra kısaca “SİTE” olarak anılacak) ziyaret edenlerin ve kullananların özel hayatına saygı gösterilmesine özellikle dikkat etmektedir. Gizliliğinizin sizin için de ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Gizlilik ve KVKK Politikamız bu nedenle size ait verilerin HEMEL tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır. HEMEL İletişim Kanalları veya diğer iletişim ve yetkili satıcılarımız aracılığı ile HEMEL’e kişisel verilerinizi iletmeniz halinde bu veriler Gizlilik ve KVKK Politikamıza uygun olarak kullanılacaktır.

Bununla birlikte SİTE’de kişisel nitelikte verileri verme ihtiyacı olmaksızın ziyaret edebilirsiniz.

İhtiyaçlarınıza daha iyi cevap vermek amacıyla, örneğin bir yazışma yapmak, bir talebi işleme koymak, hızlı ve kolay sipariş verebilmeniz vb durumlarda, değerli zamanınızı aynı bilgileri tekrar tekrar girmek zorunda kalarak harcamamanız düşünülerek HEMEL sizi ilgilendiren kişisel nitelikli verileri kendisine sağlamanızı talep edebilir. Bu bilgiler sadece vermiş olduğunuz siparişlerinizle ilgili haberler, ürünler ve kampanyalarımızla ilgili bilgi vermek için kullanılacaktır.

Özellikle de, irtibat bilgileriniz (isim, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, vb.) ve kimlik, şifre veya banka bilgileri gibi diğer özel bilgiler söz konusu olabilir.

Herhangi bir satış veya iletişim kanalı üzerinden HEMEL tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla işlem tarihinde geçerli Gizlilik ve KVKK Politikamızda belirtilen hususları kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır.

KİŞİSEL NİTELİKTEKİ VERİLERİN TOPLANMASI

 HEMEL, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında:

 • -Adınızı, soyadınızı, adresinizi, telefon, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi, TC Kimlik Numaranızı
 • -Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi,
 • -Ürün sipariş ve kullanım bilgilerinizi,
 • -Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,
 • -SİTE’miz, mobil uygulamalarımız ve diğer iletişim ve hizmet kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,
 • -Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi, toplayabilir.

Aşağıda yer alan veri konusu kişi gruplarından sağladığımız hizmetlere ilişkin olarak ve faaliyetlerimiz kapsamında kişisel veri toplamaktayız. Söz konusu kişisel verileri, her şartta KVKK'da yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak ve işbu Metin’de belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz.

Çevrimiçi Ziyaretçi

 

IP adresi

Çevrimiçi Misafir/Üye Müşteri

Kimlik bilgisi (Ad-Soyadı)

İletişim bilgisi (cep telefonu numarası, e-posta adresi, birbirinden farklı ise adres, fatura adresi, teslimat adresi, )

Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı,  miktarı, içeriği, ödeme şekli, fatura bilgileri vs.)

Alışverişin kredi kartı ile yapılması halinde Kredi kartı bilgileri (HEMEL tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır)

Alışveriş işleminize ilişkin log kayıtları ve IP adresiniz

Site Üyesi

 

 

Kimlik Bilgisi (Ad-Soyadı)

Site’ye üye olurken belirleyeceğiniz şifreniz

İletişim Bilgisi (E-posta adresi ve cep telefonu numarası)

Adres bilginiz (gelecek siparişlerde de kullanmak amacıyla adres bilginizi kaydetmeniz halinde)

Siteyi kullanımınıza ilişkin log kayıtlarınız

Lokasyon veriniz (İnternet sitesinden konum verinizi paylaşmayı tercih etmeniz halinde),

Sipariş bilgileriniz (Verdiğiniz siparişler, tarihleri, zamanı ve miktarı, sipariş içeriği ürün bilgileri, ödeme şekli gibi sipariş bilgileriniz)

Cevaplanması bütünüyle sizin tercihinize bırakılmış anket sorularının cevapları ve analizleri

Talep ve Şikayet İletenler

Kimlik Bilgisi (Ad-Soyadı),

İletişim Bilgisi (E-posta adresi ve cep telefonu numarası)

Çagrı merkezi ses kaydı

Talep ve şikayete bağlı her türlü bilgi

Site Üyesi olmaksızın ticari iletişim onayı verenler

Kimlik Bilgisi (Ad-Soyadı),

İletişim Bilgisi (E-posta adresi ve/veya cep telefonu numarası)HEMEL, yukarıda bahsedilen kişisel nitelikteki verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacaktır ve bu verileri daha sonra bu amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecektir.

HEMEL yeterli, uygun ve aşırı olmayan kişisel nitelikteki verileri sadece toplandıkları amaçlar bakımından işlemeyi taahhüt etmektedir. HEMEL işlenen kişisel nitelikteki verilerin doğru olması ve gerektiğinde güncellenmesi için faydalı bütün tedbirleri alacaktır.

HEMEL, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı; bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, SİTE'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, HEMEL’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

SİTE’DE TOPLANILAN VERİLERİN KULLANIMI

HEMEL, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi:

 • -Ürün ve hizmet alımlarınızı gerçekleştirmek ve siparişlerinizi yönetmek
 • -İşlemlerinizi yerine getirmek ve takip etmek,
 • -Size özel teklif ve/veya hizmet sunmak
 • -SİTE’de etkileşimli yönlerine katılmak,
 • -Sizinle iletişime geçmek, ticari ilişkiler geliştirmek
 • -Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, misafir deneyimine yönelik segmentasyon, kullanıcı profili oluşturma, tekilleştirme, veri zenginleştirme faaliyetleri gerçekleştirmek ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları üçüncü kişiler ile paylaşmak
 • -SİTE’mizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim ve satış kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirmek,
 • -Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,
 • -Arayan kişiye doğru hitap edebilmek,
 • -Aramanın teyidi,
 • -Hizmet kalitesi takibi
 • -Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili size bilgi verebilmek
 • -Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi
 • -Yasal yükümlülüklerin veya yetkili idari kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, amacıyla kullanabilir.

KİŞİSEL NİTELİKTEKİ VERİLERİN MUHATABI

Kişisel nitelikteki verilerinizin muhatapları sadece görevlerine göre verilerinizi bilme yetkisi verilen kişiler ile sınırlandırılmaktadır.

HEMEL’in talebinizin işleme koyulması için başvurduğu tedarikçiler veya hizmet sağlayıcılarla kişisel nitelikteki verilerinizi paylaşması gerekebilir. Tedarikçiler veya hizmet sağlayıcılar alabilecekleri verilerin gizliliğine ve güvenliğine riayet etmek ve bu verileri sadece kendilerine emanet edilen görevin ihtiyaçlarına göre kullanmak için sözleşmeye tabi tutulmaktadırlar.

HEMEL aynı zamanda, özellikle aşağıdaki durumlar dışında, kişisel nitelikteki verilerinizi sizin onayınız olmaksızın üçüncü kişilere satmamayı, kiralamamayı veya emanet etmemeyi taahhüt etmektedir. 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kullanıcılarımız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • -Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • -Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • -Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • -Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • -Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • -İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • -İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • -İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • -Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

HEMEL, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Bu kapsamda olası taleplerinizi linkindeki Veri Sahibi Başvuru formunu doldurarak İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Vakum Cad. No:25 B1 Özel Parsel, 34957 Tuzla/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya mh@hemel.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak iletebilirsiniz.

VERİLERİN GÜVENLİĞİ

HEMEL sizi ilgilendiren kişisel nitelikteki verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünün sağlanması için koruma tedbirlerini uygulamaya koymuştur. Kişisel nitelikteki verilere erişim bu bilgileri bilme ihtiyacında olan ve gizlilik konusundaki kurallara riayet edilerek oluşturulan maaşlı çalışanlarla sınırlandırılmıştır.

Bir alışveriş sitesinin mevcudiyetinde, banka bilgilerinin toplanması daima ödemelerin muteber ve meşru güvenlik metotları çerçevesinde gerçekleştirilecektir: bu tedbirler gizli verilerin toplanması veya aktarılması esnasında SSL şifrelemeden (başkaları tarafından verilerin okunamaz hale getirilmesine yönelik) ibaret olabilmektedir. Söz konusu bilgiler sadece çevrim içi ödeme amaçlarıyla kullanılacak ve saklanmayacaktır.

HEMEL kişisel nitelikteki verilerinizin bozulmaması, zarar görmemesi ve yetkisiz üçüncü kişilerin bu verilere erişim sağlayamamasına özellikle dikkat etmektedir.


REŞİT OLMAYANLAR

SİTE’de genel olarak on sekiz (18) yaşından küçük olan reşit olmayanlara yönelik değildir. Reşit değilseniz, sizi ebeveynlerinizin izni olmaksızın kişisel bilgiler vermemeye davet ediyoruz.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SİTELERİNE DOĞRUDAN BAĞLANTI

SİTE’de üçüncü kişilerin sitelerine doğru bağlantılar içerebilmektedir. HEMEL bu siteleri kontrol etmemektedir ve bu nedenle gizlilik veya içerikleri konusunda bu sitelerin uygulamalarından sorumlu tutulamayacaktır. Bu nedenle, sizi bu siteleri kullanmadan veya bu sitelere kişisel nitelikli veriler vermeden önce, verilerin korunması konusunda bu sitelerin politikaları hakkında bilgi edinmeye davet ediyoruz.

MEVCUT UYGULAMALARA MUVAFAKAT

Bu SİTE’yi kullanarak mevcut uygulamaları kabul etmektesiniz. Bu uygulamaların koşullarını kabul etmiyorsanız lütfen bu SİTE’yi kullanmayınız ve kişisel nitelikli herhangi bir veri vermeyiniz.

DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Politika, periyodik olarak güncellenmektedir. Yapılan her türlü değişiklik burada yayınlanacaktır. Değişiklikler, yayınlama tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Lütfen bu sayfayı düzenli aralıklarla ziyaret ediniz.

UYUŞMAZLIK

Gizlilik ve KVKK Politikamız ile ilgili her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.