sadsad x
asdasd
İnsan Kaynakları

Seçme ve Yerleştirme

Yeniliğe ve değişime açık, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, teknik açıdan yetkin kişileri HEMEL'e kazandırmak en temel politikamızdır. Aramıza kattığımız bu profildeki kişileri bireysel gelişim planları ile destekleyerek onlara uzun vadeli çalışma imkanı sunmak önceliğimizdir.

Beyaz yakalı işe alımlarında kullanılan kaynakların içinde kariyer portalları, danışmanlık firmaları, sosyal medya hesapları, HEMEL web sitemiz ve şirket e-postalarına gelen başvurular yer alır. Mavi yaka işe alımlarında ise İşkur ve Tuzla Belediyesi istihdam ofisi ile ortak çalışmalar yürütülür. Açık pozisyonlar için öncelikle mevcut çalışanların uygunlukları farklı ölçümlemeler ile değerlendirmeye alınır ancak yeterli profil içeriden temin edilemez ise dış kaynaklara başvurulur. Ayrıca açık pozisyonlar için şirket çalışanlarımızın referansları da (refere edilen adayın pozisyon için temel yetkinlikleri kapsaması durumunda) değerlendirme sürecine dahil edilir.

İşe alım süreci en az 3 aşamadan oluşur: Birinci aşamada, İnsan Kaynakları Departmanı, tüm başvuruları değerlendirerek ilk görüşmeleri gerçekleştirir ve uygun olan adaylarını, kişilik envanteri ve pozisyonun ihtiyacına göre yabancı dil testine tabi tutar. İkinci aşamada, sonuçları olumlu değerlendirilen adaylar ilgili Departman Yöneticisi ile ve kritik pozisyonlar için Genel Müdür’ün de bulunduğu ikinci görüşmeye davet edilir. Son aşamada, adayların referans kontrolleri gerçekleştirilir ve uygun olan adaya iş teklifi insan kaynakları tarafından yapılır.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanın şirkete katılımının ilk haftasında oryantasyon eğitimleri tamamlanır. Oryantasyon Eğitimleri İnsan Kaynakları Departmanı tarafından planlanır ve eğitimler İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsan Kaynakları, KİSG, Bilgi Teknolojileri, Mali İşler, Satış Destek, Üretim ve Teknik Pazarlama süreçlerinin yöneticileri tarafından gerçekleştirilir.

Çalışanlarımızın gelişimi Yıllık eğitim planı ile desteklenir. Yıllık eğitim planı, çalışanın yıllık potansiyel değerlendirme görüşmeleri neticesinde ihtiyacı olan eğitimleri ve İSG, Çevre ve ADR konularındaki zorunlu eğitimleri kapsar.

Satış takımı için yılda iki kez mevcut ve geliştirilen ürünler, pazarlama, hizmet kalitesi, müşteri ilişkileri, stratejik karar alabilme ve yönetici geliştirme konuları öncelikli olmak üzere satışa yönelik konularda eğitimler gerçekleştirilir.

Tüm eğitimlerin detaylı bir şekilde performans değerlendirmeleri belirlenmiş prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilir ve sürekli iyileştirme felsefesi ile hareket edilir.

Performans Yönetim Sistemi

Çalışanların hem mevcut performanslarını hem de potansiyellerini objektif ve adil bir şekilde değerlendirmek üzerine kurulmuş bir "Potansiyel ve Performans Yönetim Sistemi" uygulanmakta olup sistemin çıktıları hem bireysel gelişim planlamalarında hem de ücret/prim sistemlerinde kullanılmaktadır.

Performans, yıllık bireysel hedeflerin gerçekleşme oranı göz önünde bulundurularak değerlendirilirken, potansiyel değerlendirme ise yetkinlik bazlı gerçekleştirilir. Hemel’deki görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak kurgulanan Potansiyel Değerlendirme sistemi aynı zamanda yönetici ve çalışanın karşılıklı geri bildirim sistemidir.

Dönem Değerlendirme Süreci

Dönem değerlendirme, potansiyel ve performans değerlendirme sürecinin bir alt sürecidir. İşe yeni başlayan her bir çalışan 2 aylık yasal deneme süresi bitiminden 15 gün evvel ve 6 aylık çalışma süresi bitiminden 1 ay evvel yöneticisi ile yüz yüze dönem değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirmelerin amacı çalışanın şirkete, ekibe ve göreve uyumunun değerlendirilmesidir. Bireye dikkat etmesi gereken konular varsa hatırlatılır, geribildirim verilir ve kendisinden de geribildirim istenir. Böylelikle hem yönetici hem de kişi aynı noktada olurlar.

İzin Yönetim 

1 -5 (beşinci yıl dahil) çalışma yılı için izin süresi 14 gün, 6-14 (ondördüncü yıl dahil) çalışma yılı için izin süresi 20 gün, 15 çalışma yılı (dahil) ve üzeri için izin süresi 26 gün ve 50 yaş üzeri çalışanların izin süreleri 20 gün olarak kullanılmaktadır.

Çalışma Koşulları

Personelin haftalık ve günlük çalışma saatleri ve dinlenme süreleri, yasalarda yer alan süreler dikkate alınarak, işin gerekleri ve yerel koşullara göre Üst Yönetim tarafından düzenlenir.

Fabrika çalışma saatleri hafta içi 08:00 – 17:00’dir.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri hakkında yasa hükümleri uygulanır.

Bölge Satış Çalışanları için öğle yemeği belirlenen yemek kartı ile sağlanır, Şirket içerisinde ise yemek firması ile anlaşma yapılır.

Yılda 1 kez tüm çalışanlar için Periyodik Sağlık Tarama tetkikleri gerçekleşir. Tetkik sonuçları İş yeri hekiminin onayına sunulur.

Staj

3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası hükümleri uyarınca beceri eğitimi gören meslek lisesi, üniversite ve yüksekokul öğrencileri staj için Hemel’e kabul edilebilir. Üniversite stajlarında zorunlu staj önceliklidir. Üniversite zorunlu staj talepleri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında İnsan Kaynakları Departmanına yapılmaktadır. Talepler şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve kontenjanımız dahilinde değerlendirilir ve uygun bulunan öğrenciler ilgili bölümlerimizde stajlarını tamamlarlar.

Meslek Lisesi öğrencileri, zorunlu stajlarını yapmak istediklerine dair taleplerini yaz döneminde İnsan Kaynakları Birimi’ne bildirip, okulların açılmasıyla birlikte resmi işlemlerini yapmak suretiyle stajlarına başlayabilmektedirler.

Hemel’de Stajyer çalıştırma prosedürü, Mali İşler, Bilgi Teknolojileri ve Üretim Departmanlarımızı kapsar, saha satış alanında stajyer çalıştırılmaz.

Hemel’de staj yapan öğrenciler geleceğin Hemel çalışanı olma ayrıcalığına sahip olurlar.

Ödüllendirme

Çalışanlarımızın şirkete bağlılığını arttırıcı ve çalışan deneyimini iyileştirici politikalarımızı her yıl zenginleştirmek üzere çalışmaktayız.

Doğum gününde izin programı

2019 yılından itibaren “Doğum günlerimizi sevdiklerimizle kutluyoruz” sistemini hayata geçirerek doğum günlerinde çalışanlarımıza idari izin verdik.

İç Referansı Ödüllendirme Programı

2020 yılında “Aday Önermek Senden, Ödül Hemel’den” mottosu ile Seçme ve Yerleştirme sürecimizde İç Referans Ödüllendirme Programını hayata geçirdik. Şirket içerisinde yeni açılacak pozisyonlara, çalışanlarımızın önerdikleri adaylar kabul edilir ise yeni çalışanımızı refere eden arkadaşımızı ödüllendiriyoruz.

Sağlık Yönetimi

Çalışanlarımızın işçi sağlığı ve iş güvenliği, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yönetilmekte ve Danışmanlarımızın ve çalışanlarımızın önerileri ile geliştirilmektedir. Yine bu kapsamda Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları ile çalışanlarımızın şahsi sağlık giderleri ve özel hastanelerde muayene/tedavi olma imkanları Hemel tarafından sağlanmaktadır.

Beslenme ve egzersiz danışmanlığı uygulamamızdan talep eden tüm çalışanlarımız faydalanabilmektedir.

Ücret Araştırmaları (Korn Ferry)

Ücretlendirme sisteminin daha etkin bir şekilde yapılandırılması için 2013 yılından beri Korn Ferry (Hay Grup) ile mevcut pozisyonlar bazında kademelendirme çalışması yapmaktayız.

Hemel’de tüm İnsan Kaynakları fonksiyonlarının etkin yönetilmesi ve çalışan önerileri ile gelişime açık bir anlayışın olması, 2021 yılında Great Place To Work sertifikalı şirket olmamızı sağlamıştır. Great Place to Work® Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışan deneyimi anketinde, çalışanlarımızdan aldığımız geri bildirimler ile yüksek güven endeksi skorunu elde ettik.

Herkes için harika bir işyeri inşa etmek için çıktığımız Great Place To Work yolculuğunda, çalışanlarımızın pozitif deneyimleri ve yüksek güven kültürüne sahip bir iş yerinde çalışmaya olan inancı büyük bir rol oynamıştır. Tüm çalışanlarımıza yaşattıkları bu gurur için teşekkür ederiz.

Çalışan Profili


Kıdem.png (17 KB)

Eğitim.png (7 KB)

Departman.png (8 KB)

Yaş.png (9 KB)

Cinsiyet.png (8 KB)

Çalışanlar KVKK Politikası

Hemel çalışanlarının kişisel verileri işlenirken şirketin hangi kurallara uyması gerektiğini belirlemek için Hemel Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası hazırlanmıştır. İlgili politikaya ulaşmak için tıklayınız.


İş Başvurusu


Hızla büyüyen HEMEL Ailesi'nin bir parçası olmak ve bu harika deneyimi bizimle paylaşmak istersen lütfen özgeçmişini ik@hemel.com.tr adresine bir kapak mektubu ile birlikte gönder. Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için, özgeçmişinizde yer alan iş tercübeleri, eğitim bilgileri, teknik bilgiler ve başvuracağınız pozisyon için gerekli ehliyet/yetkinlik/sertifika bilgilerini paylaşmayı unutma.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.