Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR


1.1 SATICI  (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)

Ünvanı

: HEMEL Boya ve Kimya San. A.Ş.

Adresi

: IDOSB, Vakum Cad. No:25 Orhanlı-Tuzla/İstanbul

Telefon

: 4449848

Eposta adresi

: mh@hemel.com.tr

Mersis No

: 0461 0031 9770 0019

1.2 ALICI (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı/Ünvanı

:

Adresi

:

Telefon

:

Eposta adresi

:

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI’ya ait  www.hemel.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ve Madde 3.1 de kodu, adı, adedi ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATINA İLİŞKİN HUSUSLARIN BELİRLENMESİ


3.1 ÜRÜNLER


3.1.1 Ürün ya da hizmetlerin temel özellikleri www.hemel.com.tr adresinde yer almaktadır. 

3.1.2 Listelenen ve web sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.  

3.1.3 Ürünün ya da hizmetin türü, miktarı, markası, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. 

3.1.4 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

3.2 ÖDEME ŞEKLİ

3.2.1 Ödeme şekli kredi kartı veya banka kartıdır.

3.2.2 Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır. ALICI’nın sipariş sırasında kullandığı kredi kartına göre ilgili Banka kampanyalar düzenleyerek ALICI tarafından seçilmiş taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanın inisiyatifindedir ve SATICI bilgisi dâhilinde olması durumunda ilgili sayfada kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. ALICI Kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması bankanın inisiyatifindedir.

3.2.3 Ödeme kredi kartı veya banka kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.4 Bankalar ödemeler esnasında sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir.

 

3.3 FATURA VE TESLİMAT BİLGİLERİ 

Ödeme Şekli :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi :
Kargo Ücreti : TL

3.3.1 ALICI tarafından ödenen ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye hizmet bedeli karşılığında SATICI tarafından ALICI ve/veya ALICI tarafından belirtilen gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenecek olan fatura, E-arşiv uygulaması kapsamında dijital olarak düzenlenecek, ALICI'nın e-posta adresine gönderilecektir. SATICI tarafından ALICI’nın işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine ise ürün/ürünleri sevk irsaliyesi ile birlikte teslim edilecektir. ALICI, herhangi bir adres değişikliği olması halinde bu hususu yazılı olarak SATICI’ya bildireceğini ve SATICI'ya yapmış olduğu her türlü bilgilendirmenin doğru ve gerçeğe uygun olacağını, yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan zararların kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

3.3.2 Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo Şirketine en geç 5 iş günü içerisinde verilir.

3.3.3 Ürün/ürünler SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo ile ALICI'nın adresine teslim edilecektir.

3.3.4 Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

3.3.5 Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

3.3.6 Kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı ALICI SATICI'ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez.

3.3.7 Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI'nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir.

3.3.8 Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler ALICI'ya ulaşmadıysa teslimat problemleri SATICI'nın Müşteri Hizmetleri birimine "iletişim" sayfası üzerinden derhal bildirilmelidir.

3.3.9 Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Tutanak ile birlikte süreci destekleyen dış ve iç ambalaj ile hasarlı ürünlerin fotoğraflarının çekilmesi önemle tavsiye edilir. (Paketin üzerindeki kargo firmasına ait etiketi de görünür bir şekilde fotoğraflanmalıdır). Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı ALICI'da vardır. Paket ALICI tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketi'nin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI'da kalan kopyası ve çekilen fotoğraflarla birlikte en kısa zamanda SATICI'nın Müşteri Hizmetleri birimine bildirilmelidir. Tutanak tutulmadan kargo paketi hasarlı olan ürünlerin ALICI tarafından teslim alınması durumunda içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden SATICI sorumlu değildir.

3.3.10 Ürün/ürünlerin ayıplı olduğunun teslimat anında farkedilmesi durumunda, ürün/ürünler sevkiyatın yapıldığı şekilde SATICI tarafından iade alınıp, işbu tarihi takip eden 14 gün içerisinde ek bir nakliye bedeli ALICI'dan talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilir.

3.3.11 Ürün/ürünlerin ayıplı olduğunun teslimat anından sonra farkedilmesi durumunda ise, ALICI SATICI'ya SATICI'nın iletişim sayfası üzerinden yazılı veya müşteri hizmetleri birimine sözlü olarak ihbarda bulunur. İşbu ihbarı müteakip, ürün/ürünler SATICI tarafından yönlendirilecek Kargo Şirketi ile taşınacak olup, teslim alınan işbu ürün/ürünler SATICI tarafından değerlendirilecektir. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu kanaatine varıldığı takdirde, ihbara konu olan ürün/ürünler, SATICI tarafından iade alındığı tarihi takip eden 30 iş günü içerisinde ek bir nakliye bedeli talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilecektir. Aksi takdirde ürün/ürünler ALICI'ya iade edilecektir.

3.3.12 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ile teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 4 – ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

4.1. ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2 ALICI, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

4.3 ALICI, //www.hemel.com.tr internet sitesinden SATICININ isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

4.4 ALICI tarafından girilen tüm bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ALICI kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI kabul eder.

4.5 Sözleşme konusu ürün ya da, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.6 Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7 ALICI, satılan ürünlerin ayıplı olması (bozuk vb.) halinde söz konusu ürünler SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.8 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.9- Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.10 ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda her ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.11 ALICI, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda SATICI'nın defter, belge ve kayıtlarını HMK 193 anlamında kesin delil olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.12 ALICI, işbu sözleşmeden doğan hak, mükellefiyet ve borçlarını SATICI'nın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere ve kuruluşlara devir ve temlik edemez.

4.13 ALICI, www.hemel.com.tr üzerinden  kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ile alışveriş yapıldığını bilir ve siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı an olarak kabul eder.

MADDE 5 – SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

5.1 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

5.2 SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.3 SATICI, gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 7 iş günü süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

5.4 SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.5 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

5.6 Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.7 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

MADDE 6 – ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKI

6.1 ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli satış sözleşmelerinde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

6.2 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICININ mal ile birlikte teslim edilen SATICIYA ait faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte SATICIYA göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

6.3 Cayma hakkı süresi ALICIYA malın teslim edildiği günden itibaren başlar.

6.4 ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ALICIYA hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

6.5 Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 14 gündür.

6.6 Cayma hakkı kullanılarak  Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş, emniyet bandı açılmış vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

6.7 Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün ALICIYA teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

6.8 Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak SATICI müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, SATICI tarafından ALICIYA iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte ALICI adresine teslimatı yapan Kargo Şirketi kanalıyla SATICIYA ulaştırmalıdır. ALICI, ürünü farklı bir Kargo Şirketi ile göndermesi durumunda kargo ücretini üstlenecektir. SATICIYA ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de ALICI kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz.

6.9 Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. Bundan dolayı ALICI, SATICI'yı sorumlu tutamaz. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI'ya nakit para ile ödeme yapamaz. Banka tarafından, ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetteki taksitle ALICI kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri aynı dönem içinde gerçekleşmez ise her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

6.10 SATICI tarafından bir kampanya aracılığı ile ALICI'ya verilen puanlar sadece bir alışveriş için geçerlidir. Bu puanlar ürün iade edilirse silinir. 

6.11 SATICI ürün satarken ALICI'dan varsa tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.

6.12 Cayma hakkının kullanılması nedeniyle ilgili Alışveriş çeki kampanyasında belirlenmiş olan asgari tutarın altına düşülmesi halinde Alışveriş çeki/çekleri iptal edilir.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

7.1 RAL ve NCS kartelası kullanılarak kişiye özel hazırlanmış ürünler SATICI tarafından iade alınamaz.

MADDE 8 – SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER

 8.1 Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarihdir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 15 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 9 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

9.1 ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 10 – YETKİLİ MAHKEME

10.1-İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur.

10.2-Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için ALICI işleminin yapıldığı veya ALICI ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise ALIM işleminin yapıldığı veya ALICI ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI: HEMEL Boya ve Kimya San. A.Ş

ALICI: %FATURA_AD_SOYAD%

TARİH: %TARIH%

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.