Üyelik Sözleşmesi
HEMEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

  1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme, IDOSB, Vakum Cad. No:25 adresinde mukim HEMEL Boya ve Kimya San. A.Ş. (“HEMEL”) ile www.hemel.com.tr internet sitesi (“SİTE”) üyesi (“ÜYE”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

  1. SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI VE KONUSU

ÜYE, SİTE’de kayıt işlemlerini tamamladıktan  sonra işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek SİTE’yi kullanmaya başlayabilir. 

Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

ÜYE, hizmetlerden faydalanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder.

HEMEL, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri Üye’ye bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

  1. ÜYE’nin Hak ve Yükümlülükleri

3.1 SİTE herkesin kullanımına açık bir site olup verilen hizmetler ücretsizdir.

3.2 ÜYE, SİTE’yi kullanımında, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve SİTE’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 Üye; üyelik ile ilgili kişisel bilgilerini hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde HEMEL’in bu sebeple uğradığı her türlü zararı önceden bildirimde bulunulmaksızın ve derhal karşılamakla yükümlü olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceği ile işbu Sözleşme ile sahip olduğu kullanım haklarının sadece kendisine ait olduğunu ve başkalarına devredilemediğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, söz konusu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve doğacak her türlü zarardan Üye sorumlu tutulacaktır.

3.4 ÜYE, SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bunlarla ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile HEMEL’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk ÜYE’ye aittir. 

3.5 ÜYE, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle HEMEL’nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; HEMEL, ÜYE’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için ÜYE’ye aynen rücu hakkını haizdir.

3.6 ÜYE, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin SİTE’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde ÜYEliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

3.7 SİTE üzerinden yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve HEMEL tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden HEMEL sorumlu tutulamaz.   

3.8 HEMEL ya da ÜYE’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun öngördüğü koşullara tabi olarak HEMEL tarafından tutulabilecektir; ancak HEMEL söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. ÜYE silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak ÜYE’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır. Söz konusu hak, aşağıda madde 5 hükümleri uyarınca kullanılabilecektir.

3.9 ÜYE, SİTE’de kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde HEMEL’nin bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.      

3.10 SİTE’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ÜYE’ye aittir.

3.11 SİTE’de sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. SİTE’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. HEMEL’nin izni olmaksızın, SİTE’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır. 

3.12 ÜYE, HEMEL’nin SİTE’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, ÜYE, HEMEL’nin uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.

3.13 Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı HEMEL’ye ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

3.14 Üye, istediği herhangi bir zamanda, e-mail listesinden çıkmak istemesi durumunda e-maillerin alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak, e-mail üyeliğinden çıkabilir. Ayrıca üyelik sayfasında yer alan “üyeliklerim” bölümünden e-mail üyeliklerini iptal edebilir.

3.15 Üye, e-posta ve SMS ile bilgilendirilmek istediği takdirde, HEMEL tarafından ilgili mevzuatın gereklilikleri yerine getirilerek yapılacak anket çalışmasına katılım sağlayabileceğini kabul ve beyan eder.

  1. HEMEL’in Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Aşağıda belirtilen durumlarda, HEMEL’nin kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, ÜYE’nin kullanımını durdurma, ÜYE’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

(4.1.1) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin SİTE’ye kaydedilmesi durumunda;

(4.1.2) SİTE’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;

(4.1.3) SİTE’nin genel güvenliğini tehdit edecek, SİTE’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;

(4.1.4) ÜYE’nin, HEMEL kampanyalarının, satış sisteminin veya SİTE’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak HEMEL’ye zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya SİTE’nin kötüye kullanılmasının HEMEL tarafından tespit edilmesi durumunda;

(4.1.5) ÜYE’nin, SİTE’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve SİTE’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

4.2 HEMEL, SİTE’nin kullanımı süresince işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara, aşağıda bulunan HEMEL ÜYElik Sözleşmesi’ne ve Ticari İletişime ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ne ve SİTE’de yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Gizlilik Politikası’na uygun hareket edecektir. Bununla birlikte HEMEL, kanuni olarak saklaması gereken ÜYE bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

4.3  Bununla birlikte HEMEL, işbu verileri, faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir. 

4.4 SİTE’mizde, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, ÜYE’lerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, ÜYE’lerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan ve endüstri standartlarında dosyalardır.

Bu dosyaları kullanmak istemiyorsanız veya bu dosyaların kullanımı hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız, tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Ayrıca çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi için lütfen SİTE’de yer alan Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

4.5 Ayrıca ÜYE, SİTE aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartınının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kurumlar ile paylaşılması gerektiğini anlamıştır.

4.6 HEMEL, işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

4.7 HEMEL, ÜYE’nin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını ve ÜYE’nin paylaşıma açtığı bilgileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için üçüncü kişilerle paylaşması gereken durumlar ile yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. 

  1. Sözleşme’nin Süresi ve Yürürlük

5.1 Taraflarca akdedilen işbu Sözleşme, Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve her iki taraf bakımından da süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme hükümlerine aykırılık ve/veya fesih ya da herhangi bir nedenle üyeliğin sona ermesi dolayısıyla hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

5.2 ÜYE, HEMEL’nin gerekli görmesi halinde, ÜYE’ye sebebini bildirmek kaydı ile, SİTE üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.

5.3 Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, ÜYE tarafından cs@hemel.com.tr adresine e-posta göndermek sureti ile yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının ÜYE olarak SİTE’yi kullanma yetkisi iptal edilecektir. 

Aynı zamanda bir ÜYE, e-bülten üyeliğinden ayrılmak istediği takdirde, e-bültenlerin altında yer alan "Bizden herhangi bir haber almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız" ifadesine tıklayarak üyelikten her zaman ayrılabilir.

5.4 HEMEL taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de tek taraflı değişiklikler yapabilir. HEMEL’nin, SİTE’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, SİTE’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. HEMEL, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş Üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte SİTE’de yayınlayacak, ÜYE’nin SİTE üzerinden hesabına ilk girişinde ÜYE’den onay alınması sağlanacaktır. Güncellenmiş ÜYElik şartları, SİTE’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, SİTE’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni ÜYElik şartlarına bağlanmış olacaktır. 

5.5 SİTE’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan ÜYE, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

5.6 ÜYE, HEMEL’nin Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, Borçlar Kanunu’nun 205inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

  1. Genel Hükümler

6.1 İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Sözleşme’den kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığın halli için İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

6.2 ÜYE’nin HEMEL’ye bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

7.3 Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

6.4 ÜYE’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın HEMEL tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra ÜYE’ye ulaştığı kabul edilecektir. 

  1. ÜYE KABUL ve ONAY Beyanı

ÜYE, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.